Bostadsrättsföreningar - Massor om bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsförening

Bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vilken ska skydda och bevaka föreningsmedlemmarnas intressen. De som är medlemmar i en bostadsrättsförening är innehavarna av bostadsrätterna i fastigheten.

Det är bostadsrättsföreningen som är ägare till fastigheten och alla lägenheter i fastigheten. De boende i lägenheterna har tecknat ett kontrakt eller avtal med bostadsrättsföreningen att de har rätt att bo i lägenheterna om de lever upp till sina förpliktelser.

Om att bo i en bostadsrätt

Den som är medlem i bostadsrättsföreningar har rättighet att bo i en fördefinierad lägenhet och har också befogenhet att överlåtta denna rätt att bo till annan person för en ekonomisk ersättning. Just detta att ha möjligheten att överlåta rätten till bostaden till andra personer är den stora skillnaden mellan en bostadsrättslägenhet och en hyresrättslägenhet.

En bostadsrättsförening förkortas ofta brf. Totalt finns det cirka 24 000 bostads­rätts­föreningar utspridda över Sverige. De största föreningarna har över 1000 bostadsrätter och de minsta innefattar endast 3 bostadsrätter.

Regler för att vara medlem i en bostadsrättsförening

För att vara medlem i en bostadsrättsförening måste du följa vissa lagar men även de av bostadsrättsföreningen definierade stadgarna. Det finns många regler, föreskrifter och lagar som gäller för bostadsrättsförening och de som är medlemar i en bostadsrättsförening, t.ex. skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar. Några av de viktigaste lagarna och reglerna för bostadsrättsföreningarna är:

Regler för att vara medlem i en bostadsrättsförening
  • Bostadsrättsföreningens stadgar
  • Bostadsrättslagen
  • Boverkets författningssamling
  • Jordabalken
  • Plan- och bygglagen
  • Arbetsmiljölagen
  • Årsredovisningslagen
  • Lagen om Ekonomiska Föreningar

Bostadsrättsföreningen ska varje år sammanställa en årsredovisning som inkluderar, förvaltningsberättelse, balansräkning och resultaträkning. Årsredovisning behöver inte lämnas till Bolagsverket trots att de enligt Årsredovisningslagen räknas som ett större bolag.

Alla som ingår i bostadsrättsföreningen, d.v.s. äger en bostadsrättslägenhet, kan väljas in i styrelsen men även rösta på bostadsrättsföreningens årsmöte.


Mer fakta om bostadsrättsföreningar

Nedan kan ni finna mer info och fakta om bostadsrättsföreningar men också en del lustigt med att bo i en bostadsrättsförening.


Meny - Bostadsrättsföreningar
Till förstasidan på www.bostadsrättsföreningar.seHögst upp på sidanLängst ned på sidan
EkonomiStadgarHyra borättNyheter